Selasa, 20 November 2012

CIRI CIRI DAN SIFAT HUKUMciri-ciri hukum adalah sebagai berikut:
a.
 Terdapat perintah dan/atau larangan.
b.
 Perintah dan/atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang.
            Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata-tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan ‘Kaedah Hukum’.
 
Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar suatu ‘Kaedah Hukum’ akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran ‘Kaedah Hukum’) yang berupa ‘hukuman’.

           
 Pada dasarnya, hukuman atau pidana itu berbagai jenis bentuknya. Akan tetapi, sesuai dengan Bab II (PIDANA), Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:
·  Pidana pokok:
1. pidana mati;
2.
 pidana penjara;
3.
 pidana kurungan;
4.
 pidana denda;
5.
 pidana tutupan.
·  Pidana tambahan:
1. pencabutan hak-hak tertentu;
2.
 perampasan barang-barang tertentu;
3.
 pengumuman putusan hakim.
 sifat hukum

 Sedangkan sifat bagi hukum adalah sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mematuhinya. Ini harus diadakan bagi sebuah hukum agar kaedah-kaedah hukum itu dapat ditaati, karena tidak semua orang hendak mentaati kaedah-kaedah hukum itu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar